over ons

De Stuurlui is een ontwerpbureau voor stedenbouw en openbare ruimte opgericht in 2010 door Frank de Volder.

Wij ontwerpen aan dorpen en steden. We werken aan nieuwbouw, herstructureringen, [her]inrichting van buurten en vormgeving in de openbare ruimte. Hierbij zijn thema's als, bewonersparticipatie en aanpasbaarheid vanzelfsprekende onderdelen. Voor elke opgave zoeken wij de meest passende oplossing en vertalen deze naar een sterk en duidelijk ontwerp.

Als ontwerpers zijn we creatief, inventief maar ook praktisch. De specifieke kwaliteiten en de context van een plek zijn de basis van onze ontwerpen. We maken realistische, haalbare en uitvoerbare ontwerpen.

De Stuurlui is een netwerkbureau. Per opgave wordt bekeken wat de beste team samenstelling is. We werken graag en vaak samen met andere disciplines om kennis en ervaring te delen. Ons netwerk bestaat onder andere uit architecten, interieurarchitecten, onderzoekers, technisch tekenaars, procesmanagers, bestekschrijvers, participatiedeskundigen en stadslandbouwexperts. Hierdoor zijn we in staat om complexe opgaven aan te pakken.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, culturele instellingen, ontwikkelaars en particulieren.