bruggen in de groenzoom


opgave Ontwerp van 13 fiets- en voetgangersbruggen in het landschap
opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied
locatie Groenzoom, Lansingerland
team Frank de Volder en Karin van Essen
status Uitgevoerd in 2013
betrokken partijen Gemeente Lansingerland

De Groenzoom grenst aan de linten van Berkel en Pijnacker. Het gebied bestaat op dit moment uit kavels met kassen en graslanden. In de toekomst verdwijnen deze functies en wordt De Groenzoom een recreatief landschapspark. Het park maakt onderdeel uit van het Groen-Blauw netwerk tussen Den Haag en Rotterdam en bestaat uit een fijnmazig netwerk van wandelpaden en sloten. In het park komen 13 bruggen. Het ontwerp van de bruggen sluit aan bij het landelijke karakter van het gebied. De bruggen krijgen door de vele hoogte verschillen en afmetingen van het water diverse lengten en vormen. In het ontwerp hebben we getracht de bruggen als een familie te ontwerpen. De bruggen bestaan uit een witte leuning en een houten dek. De bruggen zijn transparant zodat ze niet dominant zijn in het landschap.