de bedrijvige eilanden


opgave Afstudeerplan
opdrachtgever Academie van Bouwkunst
locatie Oostelijke eilanden, Amsterdam
status Diploma behaald in 2009

Het oude havengebied de Oostelijke Eilanden was driehonderd jaar lang een dynamische gebied in de stad met een mix aan wonen, bedrijvigheid, industrie en havenactiviteiten. Door de stadsvernieuwing uit de vorige eeuw worden de eilanden nu gedomineerd door mono-functionele stadsblokken. De recente ontwikkeling aam de IJ-oevers positioneert eilanden meer en meer in de stad. Een kans om de eilanden weer programmatisch en ruimtelijk mee te laten tellen in de stad.
Door het DNA van de eilanden te activeren ontstaat er weer dynamiek op de eilanden in de vorm van een mix van het bestaande woonprogramma en nieuwe bedrijvigheid. Na het activeren van het DNA bestaan de eilanden uit drie ruimtelijke lagen. De rug (wonen), de oevers (werken) en het openbare netwerk. De oevers worden ingevuld met bedrijfsmatige activiteiten en hebben een grote mate van vrijheid. Er ontstaat een informeel karakter dat de dynamiek van de eilanden terugbrengt. Zo krijgen de eilanden weer een dynamisch en bedrijvig karakter zoals bij een oud havengebied past.