martin luther kinglaan


opgave Inrichtings- en beplantingsplan openbare ruimte
opdrachtgever Gemeente Diemen
locatie Martin Luther Kinglaan, Diemen
team Frank de Volder en Marijke Bruinsma
status Uitgevoerd in 2015
betrokken partijen Bewoners Martin Luther Kinglaan

Langs de Martin Luther Kinglaan liggen een drietal hoven omringd door hoge flats. Vanwege maaivelddaling moet elke 20 jaar de gehele openbare ruimte worden opgehoogd. Deze kans wordt aangegrepen om de openbare ruimte her in te richten. Door een duidelijk onderscheid te maken tussen hof en straat krijgen de hoven een meer landschappelijk en groen karakter. De straat wordt veel functioneler ingericht door juist hier de praktische zaken als fietsparkeren, entreezone en verlichting op te lossen.
Door op het maaiveld kleine hoogteverschillen in de vorm van heuvels toe te voegen en daar de nieuwe bomen op te planten, hebben de bomen een langere levensduur. In deze heuvels zijn in twee van de drie hoven natuurlijke speelplekken opgenomen die gebruik maken van deze hoogteverschillen. De hoven worden omzoomd met kleurige herkenbare plantvakken die tevens de bergingen camoufleren.