sloterdijk


opgave Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan kavels J,N en O
opdrachtgever DOOR architecten
locatie Sloterdijk, Amsterdam
team Frank de Volder, Saskia Oranje, Karin Dorrepaal en Bas Horsting
status Start uitvoering in 2018
betrokken partijen Gemeente Amsterdam

De maat van de huidige bebouwing op Sloterdijk is anders dan in Nieuw-West, het Centrum of bijvoorbeeld Noord. Dit vraagt om een specifieke aanpak voor nieuw te bouwen woningen. Om een aantrekkelijke woonmilieu te maken, passend bij het metropolitane karakter van Sloterdijk maar met een intiem, Amsterdams karakter. Als beeldbepalende typologie is gekozen voor de loods. Stoere, kloeke woongebouwen die ruimte bieden aan hoge, diepe woningen met een grote vrijheid in indeling. De begane grond van de loodsen heeft grote (garage-)deuren en ramen waardoor een open karakter ontstaat. Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) zal een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de loodsen. Boven de loodsen is ruimte voor een skyline van slanke torens die in beeld een tegenhanger vormen van de grootschalige kantoortorens. Balkons en daktuinen brengen de menselijke maat terug in de skyline van Sloterdijk.