stammerdijk en de sniep


opgave Visie en (her)inrichtingsplan openbare ruimte bedrijventerreinen
opdrachtgever Gemeente Diemen
locatie Stammerdijk en De Sniep, Diemen
team Frank de Volder, Marijke Bruinsma en Yuka Yoshida
status Uitgevoerd in 2016
betrokken partijen Ondernemers en ondernemerspanel

De bedrijventerreinen Stammerdijk en De Sniep hebben door de strategische ligging aan de A1, A10 en A9 goede toekomstperspectieven. Ook het gemengde karakter van de twee bedrijventerreinen maakt het weerbaar voor economische conjuncturen. De openbare ruimte en het meubilair op de bedrijventerreinen oogt echter gedateerd en versleten. De kans bestaat dat wanneer er niet ingegrepen wordt, de bedrijventerreinen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Een actieve structurele interventie is daarom nodig. Het opknappen van de openbare ruimte en het proces voorafgaand daaraan, vergroot de samenhang en samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt naar een hoger niveau getild.